ประกาศประกวดราคาจ้าง(คสล.ซอยโรงรม ม.4)

15 May 2019

ประกาศประกวดราคาจ้าง(คสล.ซอยโรงรม ม.4)


ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงาน(ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์เป็น คสล.ม.2)

2 May 2019

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงาน(ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์เป็น คสล.ม.2)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(ประปาหมุ่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.4)

17 April 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(ประปาหมุ่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.4)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยสามพี่น้อง ม.5)

5 April 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยสามพี่น้อง ม.5)


ประกาศประกวดราคาจ้าง(คสล.ซอยไทรทอง ม.6)

3 April 2019

ประกาศประกวดราคาจ้าง(คสล.ซอยไทรทอง ม.6)