ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบประปาผิวดิน ปีงบประมาณ 2562

19 November 2018

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบประปาผิวดิน ปีงปม.2562


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(จ้างเหมาปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างศพด.ม.6 บ้านทองมงคล)

16 November 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(จ้างเหมาปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างศพด.ม.6 บ้านทองมงคล)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(ปรับปรุงซ่อมแซมถนน,คอสะพานฯลฯที่ชำรุดจากเหตุอุทกภัย)

13 November 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(ปรับปรุงซ่อมแซมถนน,คอสะพานฯลฯที่ชำรุดจากเหตุอุทกภัย)


ประกาศเปิดเผยราคากลางลูกรังช่วงอุทกภัย

12 November 2018

ประกาศเปิดเผยราคากลางลูกรังช่วงอุทกภัย


ประกาศเปิดเผยราคากลาง(จ้างรถแบ็คโฮ)

10 November 2018

ประกาศเปิดเผยราคากลาง(จ้างรถแบ็คโฮ)