สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)เดือนพฤษภาคม 2563

1 June 2020

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)เดือนพฤษภาคม 2563


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1) เดือนเมษายน 2562

1 May 2020

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)เดือนเมษายน 2563


ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน(เทดาด คสล.ป้องกันน้ำกัดเซาะรั้ว ศพด.ม.5)

30 April 2020

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน(เทดาดคสล.ป้องกันน้ำกัดเซาะรั้ว ศพด.ม.5


ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน(คสล.ซอยทรัพย์สมบูรณ์ ช่วงที่ 1 บริเวณหน้าบ้านนายเสน่ห์) ม.7

30 April 2020

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน(คสล.ซอยทรัพย์สมบูรณ์ ช่วงที่ 1 บริเวณบ้านนายเสน่ห์) ม.7


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข.ถ.31-007 สายซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์

30 April 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข.ถ.31-007