โรงแรมและที่พัก

1

บ้านพักริมทาง สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณขวด 089-0737527

2

ครัวตาปี สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณติ๋ว 081-7052823

3

สวนปาล์มรีสอร์ท สอบถามข้อมูล โทร.085-2222911

4

โรงแรมสวนเกษตร สอบถามข้อมูล โทร.081-3008244